Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií - 2019 (anglicko-slovenský a slovensko-anglický)
ISBN 978–80–89906–05–5

Napíšte celý termín alebo len jeho časť:

Hľadať v: termíne výklade termínu skratke termínu

Jazyk: anglický slovenský

rozlišovať VEĽKÉ a malé písmená
len celé slovo

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vypísalo súťaž na systematické skúmanie a obohacovanie slovenskej odbornej terminológie z oblasti elektronických komunikácií v súlade so Zákonom o štátnom jazyku Slovenskej republiky 270/1995 Z. z. a zákonom 318/2009 v znení neskorších predpisov s cieľom prispieť k šíreniu vedecko-technických informácií a rozvoju informačnej spoločnosti. Výskumný ústav spojov, n. o. v rámci riešenia projektu zameraného na zavádzanie, rozširovanie a skvalitňovanie slovenskej odbornej terminológie v oblasti elektronických komunikačných sietí, technológií a služieb a na základe priebežnej selekcie nových termínov a definícií v dokumentoch medzinárodných normalizačných organizácií (ETSI, CENELEC, ITU) a odbornej literatúre firiem pôsobiacich v EÚ navrhol anglicko - slovenský výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií.

Obsah slovníka sa každý rok rozširuje a aktualizuje.

Ministerstvo financií SR, Ministerstvo vnútra SR, Odbor slovenského jazyka (Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre preklad), Žilinská univerzita a spoločnosť Slovak Telekom, a. s. prispeli v minulom období k rozšíreniu obsahu slovníka.

Zostavili: Terminologická komisia VÚS, n. o.
Tvorba a obsah hesiel: Ing. Cyril Francisci

Odbornú recenziu vykonali v TK 34 Elektromagnetická kompatibilita, TK 41 Telekomunikácie, TK 80 Rádiokomunikácie a na Terminologických fórach 2003 až 2018:

Ing. Ľubor Adamec, RNDr. Miloslava Bagínová, Ing. Ján Bahýl, prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD., Ing Peter Bíro, Ing. Ivan Bošňák, Mgr. Katarína Čermáková, Ing. František Červený, Doc. Ing. Ján Dúha, CSc., Ing. Marián Felix, Ing. Igor Foltín, Ing. Jozef Gotzman, Ing. Jozef Halamka, Ing. Peter Herkeľ, Ing. Juraj Chrenko, Ing. Ján Klátil, Doc. Ing. Ján Klima, PhD, Ing. Alfonz Končok, Ing. Milan Kováčik, Ing. Július Kotoč, Ing. Marián Kotman, Ing. Karel Křivánek, Doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD, Ing. Ignác Kukučka, Ing. Ján Lenci, Ing. Fedor Lepiš, CSc., Ing. Andrej Lörincz, prof. Ing. Florián Makáň, Ing. Norbert Majer, CSc, Ing. Antonín Mareška, Doc. Ing. Martin Marko, CSc, Ing. Vladimír Murín, Patrik Novák, Ing. Peter Olšovský, Ing. Juraj Oravec, Ing. Viliam Podhorský, Miloš Poloha, Ing. Petra Sedileková, PhD., Doc. Ing. Ladislav Schwartz, Ing. Gabriel Stančík, PhD, Ing. Andrej Svatík, CSc., Ing. Ladislav Szakállos, RNDr. Jaroslava Šafránková, CSc, Ing. Roman Ščehovič, Ing. Arpád Takács, Ing. Dušan Trstenský, CSc, Ing. Ján Tuška, Doc. Ing. Martin Vaculík, PhD

Design a programové vybavenie: Ing. Ján Podoba

© Výskumný ústav spojov, n. o. 2019