Výkladový terminologický slovník poštových služieb, poštových technológií a poštovej prevádzky - 2020 (anglicko-francúzsko-slovenský)
ISBN 978–80–89906–07–9

Napíšte celý termín alebo len jeho časť:

Jazyk: anglický francúzsky slovenský

rozlišovať VEĽKÉ a malé písmená
len celé slovo

Hľadať v:
termíne
výklade termínu
skratke termínu
termíne alebo skratke termínu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vypísalo súťaž na systematické skúmanie a obohacovanie slovenskej odbornej terminológie z oblasti poštových služieb v súlade so zákonom NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s cieľom prispieť k šíreniu vedecko-technických informácií a rozvoju informačnej spoločnosti. Výskumný ústav spojov, n. o. v rámci riešenia projektu zameraného na zavádzanie, rozširovanie a skvalitňovanie slovenskej odbornej terminológie v oblasti poštových služieb, poštových technológií a poštovej prevádzky a na základe priebežnej selekcie nových termínov vrátane ich definícií najmä v dokumentoch medzinárodných normalizačných organizácií (CEN, UPU) a právnych dokumentov EÚ navrhol anglicko-francúzsko-slovenský výkladový terminologický slovník poštových služieb, poštových technológií a poštovej prevádzky.

Obsah slovníka sa každý rok rozširuje a aktualizuje.

Zostavili: Terminologická komisia VÚS, n. o.
Tvorba a obsah hesiel: Ing. Peter Olšovský

Odbornú recenziu vykonali na Terminologickom fóre 2019:

Ing. Ľubor Adamec, Ing. Ján Bahýl, prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD., Ing. Peter Bíro, Ing. Ivan Bošňák, Mgr. Katarína Čermáková, Ing. František Červený, Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., doc. Ing. Ján Dúha, CSc., Ing. Marián Felix, Ing. Juraj Fogaš, Ing. Igor Foltín, Ing. Cyril Francisci, Ing. Jozef Gotzman, Ing. Jozef Halamka, Mgr. Petra Horňáková, Ing. Juraj Chrenko, JUDr. Zuzana Isteníková, Ing. Ján Klátil, doc. Ing. Ján Klima, PhD., Ing. Alfonz Končok, Ing. Milan Kováčik, Ing. Marián Kotman, Ing. Július Kotoč, Ing. Petra Kozlovská, PhD., Ing. Karel Křivánek, doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD., Ing. Ignác Kukučka, Ing. Ján Lenci, Ing. Fedor Lepiš, CSc., Ing. Andrej Lörincz, Ing. Norbert Majer, PhD., prof. Ing. Florián Makáň, PhD., Ing. Antonín Mareška, doc. Ing. Martin Marko, CSc., Ing. Lucia Máčeková, Ing. Vladimír Murín, Patrik Novák, Ing. Juraj Oravec, Ing. Viliam Podhorský, Miloš Poloha, prof. Ing. Mária Rostášová, PhD., doc. Ing. Ladislav Schwartz, PhD., Ing. Gabriel Stančík, Ing. Andrej Svatík, CSc., Ing. Ladislav Szakállos, RNDr. Jaroslava Šafránková, CSc., Ing. Roman Ščehovič, Ing. Arpád Takács, Ing. Dušan Trstenský, CSc., Ing. Ján Tuška, doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.

Design a programové vybavenie: Ing. Ján Podoba

© Výskumný ústav spojov, n. o. 2020