Objednávka
Návrh frekvencie RR spoja


Obchodný názov objednávateľa, resp. meno :
Adresa :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : DIČ :
Štatutárny zástupca / funkcia:
Kontaktná osoba :
Tel. : Fax. :
Mobil. : E-mail. :

Parametre pre návrh spoja

Konfigurácia rr spoja (1+0, 2+0, 1+1, ...) :
Účel (dátový spoj, TV prenos, ...) :
Typ prevádzky (simplex, duplex) :
Frekvenčné pásmo :GHz
Použitý súradnicový systém
Stanica 1 Stanica 2
Pasívny retransl
Stanica 3
RR stanica
(názov,ulica s číslom, mesto)
Zemepisné súradnice E   
 
E   
 
E   
 
Nadmorská výška päty stožiara, budovy
Výška antény nad terénom
Prenosová kapacita Mbit/s - len dátové spoje
Šírka kanála / šírka pásma MHz - pre dátové spoje nie nutné uviesť
Použité zariadenie (výrobca, typ)
Typ antény (výrobca, priemer, zisk)

Ďalšie údaje, resp. špecifické požiadavky podľa uváženia objednávateľa :


Ďalší skok môžete zadať po odoslaní údajov !Formulár si môžete stiahnuť vo formáte Word97